}
Tel: 09173042499 - 09387110260 - 32357622
Email : bornacare@gmail.com
مطالب
image here

تعداد بازدید تاکنون

106

تاریخ ایجاد پست

18:19:21 1398/6/29

ایجاد شده توسط

مریم رئیسی

خودمراقبتی

خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود؛ یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خود، کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم ....

image here ادامه مطلب ...
image here

تعداد بازدید تاکنون

114

تاریخ ایجاد پست

17:47:50 1398/6/29

ایجاد شده توسط

مریم رئیسی

بهداشت روان

«بهداشت روانی؛ یعنی داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، افسردگی و تعارض های مزمن روانی. از منظر دیگر، بهداشت روانی؛ یعنی بهره مندی ازسلامت ذهن و اندیشه و تفکر. درصد قابل توجهی از بیماری های جسمانی، ریشه روان شناختی دارند و بهره مندی از بهداشت روان می تواند بر سلامت جسم، اثر مثبتی داشته باشد....

image here ادامه مطلب ...
image here

تعداد بازدید تاکنون

131

تاریخ ایجاد پست

9:51:36 1398/6/27

ایجاد شده توسط

مریم رئیسی

ارتقاء سلامت

ارتقای سلامت عبارت است از فرایند توانمند سازی مردم و جوامع برای افزایش کنترل آنها بر تعیين کننده هاي سلامت و از طريق آن بهبود سلامت خويش. ارتقاي سلامت به وسيله مردم و با همراهي مردم و نه براي مردم صورت مي گيرد. توانمندسازي در ارتقاي سلامت فرايندي است که از طريق آن مردم کنترل بيشتري بر تصمصيم گيري ها و اقداماتي که سلامت آنها را تحت تاثير قرار مي دهند به دست خواهند آورد....

image here ادامه مطلب ...
image here

تعداد بازدید تاکنون

107

تاریخ ایجاد پست

9:42:55 1398/6/27

ایجاد شده توسط

مریم رئیسی

مراقبت در منزل

مراقبت در منزل به این معناست که خدمات بهداشتی درمانی در محل زندگی بیماران و مددجویان ارائه می شود. در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند می شود. مدیریت ارائه خدمات به نحوی باید باشد که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی شخصی توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیرانه یا طولانی صورت گیرد....

image here ادامه مطلب ...